Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bakgrunn og formål

Alle offentlige organ skal til enhver til ha en ajourført arkivplan jf. arkivforskriften § 4.

Arkivplanen skal vise hvilke instrukser, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. Den skal fungere som et hjelpemiddel for arkivet, saksbehandlere og ledere i etaten.

Arkivplanens hovedformål er kvalitetssikring av arkivdanningen. Den skal i tillegg fungere som redskap for å kunne oppfylle informasjonsplikten etter arkivlovens § 8 og gi informasjon om arkivmaterialet og arkivfunksjonene på en måte som ivaretar organets egne behov for kvalitetssikring og gjenfinning. Arkivplanen skal også utformes slik at den kan benyttes som planlegging- og styringsredskap for etatens arkivarbeid.

Laster...