Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppdatering av arkivplanen

Teamleder Arkiv er ansvarlig for å oppdatere arkivplanen. Arkivplanen skal minimum oppdateres hvert år.

Ytterligere skal arkivplanen skal oppdateres:

  • ved større omorganiseringer 
  • når det blir gjort vesentlige endringer i etatens delegasjonsdokument
  • ved opprettelse av et nytt arkiv eller arkivdel  
  • når nye kassasjonsregler vedtas
  • når en ny arkivnøkkel tas i bruk
  • ved periodisering
  • når det utarbeidet nye rutiner for arkiv eller saksbehandling i etaten
Laster...