Arkivplan.no

Arkivdepot

Oslo byarkiv er Bymiljøetatens arkivdepot.

 

Regelverk

For regelverk om deponering og avlevering av papirarkiv og elektronisk materiale, se Oslo byarkivs egne veiledere.

Laster...