Arkivplan.no

Oversikt over arkivserier/bestandsoversikt

Dagens arkivserier:

Navn på arkivdel 

Opp-rettet  

Avsluttet 

Status 

Elektronisk/papir 

Type ordningsprinsipp 

Arv-taker 

Ant. saker 

Ant jp totalt/pr. år 

Kommentar 

AVTALE 01 

01.09.2010 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

1142 

1991 

 

BEBOER 

26.06.2017 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

14232 

16656 

 

BILFRITT BYLIV 

04.04.2016 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

10 

103/2 

 

BRUARK 01 

01.09.2010 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

51 

318/0 

 

BYM SAK 01 

01.05.2011 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

69774 

95138 

 

DROSJE 

01.02.2008 

15.09.2011 

Bortsatt 

Elektronisk og papir 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

1914 

12079/0 

 

DROSJE EL 

16.09.2011 

31.12.2013 

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

LØYVE 01 

110 

987/0 

 

EIENDOM 01 

15.01.2012 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

43/3 

 

GODS  

01.02.2008 

15.09.2011 

Bortsatt 

Elektronisk og papir 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

439 

1623/0 

 

GODS EL 

16.09.2012 

31.12.2013  

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

LØYVE 01 

54 

385/0 

 

HANDIKAP 

01.02.2008 

15.09.2011 

Bortsatt 

Elektronisk og papir 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

55 

269/0 

 

HANDIKAP EL 

16.09.2011 

31.12.2013 

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

LØYVE 01 

14/0 

 

HC 01 

01.03.2012 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

11824 

10025 

 

HISTORISK TEGNINGSARKIV 

31.07.2015 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

1463 

2947/0 

 

KLAGE 01 

01.03.2012 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

279179 

37100 

 

LØYVE 01 

01.06.2012 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

3906 

5101 

 

NAE SAK 

01.09.2010 

 

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

Kopiuttrekk fra Næringsetaten 

PERS AKTIV 

01.09.2010 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

1465 

2208 

 

PERS SLUTT 02 

01.01.2012 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

758 

435 

 

SELSKAPSVOGN 

01.02.2008 

15.09.2011 

Bortsatt 

Elektronisk og papir 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

26 

73/0 

 

SELSKAPSVOGN EL 

16.09.2011 

31.12.2013 

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

LØYVE 01 

88/0 

 

TURVOGN 

01.02.2008 

15.09.2011 

Bortsatt 

Elektronisk og papir 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

79 

327/0 

 

TURVOGN EL 

16.09.2011 

31.12.2013 

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

LØYVE 01 

215 

1326/0 

 

PERS SLUTT 01 

01.01.2010 

31.12.2015 

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

10 

19/0 

 

SAK 01 

01.09.2010 

01.01.2013 

Bortsatt 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

BYM SAK 01 

1936 

5564/0 

 

LØYVE 02 

30.10.2020 

 

Aktiv 

Elektronisk 

Oslo kommunes arkivnøkkel 

 

33 

124 siden 02.11.2020 

Nyopprettet arkivdel 

A

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

B

Kopibøker

C

Journaler og andre overgripende registre

D

Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter organets hovedsystem

E

Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter eventuelle andre (sideordnede) system

F - O

Seriekodene er reservert til bruk for spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

P

Personalforvaltning

Q

Eiendomsforvaltning

R

Regnskap

S

Statistikk

T

Kart og tegninger

U

Foto, film og lydopptak

V

EDB og mikrofilm

W

Gjenstander (stempler, modeller, faner)

X

Egenproduserte trykksaker (ett eks. inkl. klisjéer)

Y

Andre utskilte arkivdeler, diverse

Z

Referansemateriell (arkivlister, instrukser, avisklipp etc.)

Laster...