Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Sentralt regelverk

Norsk arkivsystem

Noark (Norsk arkivsystem) er en standard for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Den stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet, og er pålagt for journalføring og arkivering av elektroniske saksdokumenter i offentlige organ.

Arkivforskriften § 11 sier at offentlige organ skal benytte Noark-godkjent system ved elektronisk journalføring og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter.

Noark 5.5 er gjeldende versjon av Noark (06.12.2018)

Historikk:

  • Noark    (1984)
  • Noark-2 (1987)
  • Noark-3 (1994)
  • Koark    (1995)
  • Noark-4 (1999)
  • Noark-5 (2008)

Riksarkivarens rapporter og retningslinjer

Laster...