Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Historisk organisering

Historisk organisering

Bymiljøetaten ble vedtatt opprettet i 2010 gjennom en sammenslåing av Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Idrettsetaten, Trafikketaten og ENØK-etaten, med virkning fra 01.05.2011. Bymiljøetaten overtok også miljøoppgavene til Helse- og velferdsetaten og ansvaret for gategrunnen fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

  • 1996-2011: Samferdselsetaten
  • 1999-2011: Friluftsetaten. Besto av tidligere Park- og idrettsetaten (etablert i 1964) og Skog- og friluftsetaten                           
  • 2008-2011: Idrettsetaten, underlagt Byrådsavdeling for næring og idrett. Etaten ble opprettet som følge av at
                       Kultur- og idrettsetaten ble delt i to enheter.
  • 1954-2011: Trafikketaten.
  • 1996-2011: ENØK-etaten.

Historiske organisasjonskart for Bymiljøetaten:

 

Laster...