Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arbeidsoppgaver og ansvar

Arkivets arbeidsoppgaver

 • Åpne, registrere og skanne papirpost
 • Elektronisk postmottak
 • Kvalitetssikring
 • Kvalitetssikre postjournalen og publisering på eInnsyn.no
 • Uttrekk av databasen
 • Avlevering og deponering

Teamleder arkiv

 • Lede det daglige arbeidet i arkivet
 • Sørge for at det eksisterer gode og oppdaterte rutiner for det daglige arkivarbeidet og at disse følges
 • Tilrettelegge for opplæring av brukerne av sak- og arkivsystemet
 • Sikre at arkivteamet har den riktige kompetansen og får god opplæring
 • Sikre godkjent oppbevaring av fjernarkiv og avlevering til depot
 • Restansekontroll
 • Uttrekk
 • Oppdatere arkivplanen 
Laster...